Webkamera Bagn med omegn

Valdrestunet:

Kameraet er plassert på Valdrestunet kjøpesenter retning sør. E16 er til venstre i bildet.


Valdrestunet
Ølnesæter:

Ølneseter