Bagn Idrettslag

Bagn IL ble etablert 5. mars 1911 som Bagn ski og fotballklubb. I 1916 vart navnet endra til Bagn idrettslag. I dag er idrettslaget registrert med aktivitet i følgende særforbund: Fotball, langrenn og hopp, friidrett, innebandy og sykling. I tillegg har idrettslaget en  aktiv idrettsskole med allsidig aktivitet innen mange idrettsgrener. I anledning at det bygges idrettshall med svømmehall vil det bli vurdert innmelding i svømmeforbundet og i turnforbundet.

Det meste av aktiviteten til idrettslaget er sentrert til Fossvangområdet. Der er det også tilrettelagt for mye uorganisert aktivitet.

I Haugakollen har vi skileik/akeanlegg inkludert hoppbakker i størrelsene K8, K15, K25 og K43. Her er det også satt opp en gapahuk som er til fri bruk hele året.  Her brukes en av idrettslaget traktorer til å preparere løypene. Hoppbakkene gikk gjennom en større oppgradering i 2014.

På Leirskogen ligger lysløypa og skileikanlegg som kjøres opp med egen løypemaskin

Her er ett lite utvalg av hva vi jobber med:

– Legge til rette for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår

– Videreutvikling og vedlikehold av dagens anlegg både på Fossvang og lysløypa på Leirskogen

– Være en aktiv bidragsyter for å Sør-Aurdal skal bli en bedre plass både å bo og å ha hytte

– drifter bagn.no og SAposten inkludert webkameraer på Valdrestunet, Ølnessæter og Stavedalen.

++

Ønsker du kontakt med Bagn IL så er post@bagnil.no den enkleste måten.

Postadresse er: Bagn IL, Postboks 25, 2929 Bagn