Styret i Bagn IL 2021/22

Epost til idrettslaget er post@bagnil.no

Leder:  Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com Mobil: 92 22 48 81

Nestleder/Anleggsleder: Morten B. Johansen mortenminstemann@hotmail.com Mobil 906 76 108

Sekretær/medlemsregister: Tore Skjerve tore.skjerve@online.no  Mobil 907 43 140 (politiattester)

Styremedlem: Oddvin Sørbøen oddvin@valdresskigard.no Mobil 924 59 590

Styremedlem: Anne C. Dyve  anne_dyve@hotmail.com Mobil 911 92 108

Styremedlem: Solfrid Olmhus

Styremedlem: Karsten Øyhus (treningssenter, turbeskrivelser)

Regnskap: Gøtt Regnskap. faktura sendes til faktura@bagnil.no

Grupper:

Svømming: Solfrid Olmhus

Klatring: Kristin Kamben

Sykkel:  Morten B. Johansen 

Friidrett: 

Turkarusell:  Anne Dyve

Fotball:  Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com mob 92224881

Ski:   Oddvin Sørbøen oddvin@valdresskigard.no Mobil 924 59 590

Idrettskolen:   Steinar Skjerve

– – –

Ansvarlig for politiattester i Bagn Idrettslag: 

Tore Skjerve, post@bagnil.no 90743140

Vara politiattester: Steinar Skjerve

Til styremøtene møter hovedstyret + rep for gruppene. 

Er det noe du ønsker skal tas opp i styret i Bagn IL så send en epost til post@bagnil.no eller kontakt en i styret