Styret i Bagn IL 2016

Epost til idrettslaget er idrettslaget@bagn.no, for innmelding eller andre ting som har med medlemskap å gjøre bruk medlem@bagn.no

Leder:  Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com Mobil: 92 22 48 81

Nestleder/Anleggsleder: Morten B. Johansen mortenminstemann@hotmail.com Mobil 906 76 108

Sekretær/medlemsregister: Tore Skjerve tore.skjerve@online.no  Mobil 907 43 140

Økonomi: Vidar Gabrielsen  vidarg@gmail.com Mobil 970 72 469

Styremedlem: Anne C. Dyve  anne_dyve@hotmail.com Mobil 911 92 108

Styremedlem: Mette Haugrud 

Styremedlem: Øyfrid Sørumshaugen

 

Hovedgrupper:

Sykkel:  Morten B. Johansen mortenminstemann@hotmail.com Mobil 906 76 108

Friidrett:  Kim Tronrud, Mobil 99287127 ktronrud@bbnett.no

Turkarusell:  Anne Dyve

Fotball: Ubesatt, – Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com mob 92224881

Ski:   Oddvin Sørbøen oddvin@valdresskigard.no Mobil 924 59 590

Idrettskolen:   Ubesatt

– – –

Ansvarlig for politiattester i Bagn Idrettslag: (for mer informasjon se eget punkt i menyen)

Bjørn Storrø bjornstorro@hotmail.com  613 46 096

Vara politiattester: Steinar Skjerve

Til styremøtene møter hovedstyret + ledere av aktivgrupene. 

Er det noe du ønsker skal tas opp i styret i Bagn IL så send en epost til idrettslaget@bagn.no eller kontakt en i styret