Idrettshallen på Fossvang

EtnedalshallenIdrettshallen er vedtatt bygget i kommunal regi, innsamlede midler (eks andelssalget) går til utvikling av Fossvangområdet og mulig nytt klubblokale/Fossvang.

————————-

Her summerer vi opp bidrag for å realisere idrettshall på Fossvangområdet. Ett nytt bygg må minimum dekke skolens og lag og foreningers behov for plass idag. Dvs summen av C-blokka + Fossvangbygget+ økt behov. Innsamlingen gikk i regi av Bagn Idrettslag. Bagn Idrettslag eier og drifter Fossvangområdet idag, samt er største bruker av området

Bagn IL ønsket å bygge idrettshall på minimum 48×70 meter på Fossvang. En slik hall vil dekket idrettens og skolenes behov for arealer. I tillegg vil den gitt rom for flere idretter slik som friidrett, turn, håndball, volleyball mm. Bagn treningssenter skulle også flyttes hit

I etterkant har kommunen etter mye om og men vedtatt å bygge normalhall på 25×45 meter. Den skal stå ferdig til skolestart 2019. Det er mye som tyder på at Bagn Idrettslag må bygge seg klubbhus og egne lokaler. Innsamlede midler vil uansett gå til utvikling av Fossvang til det beste for lag og foreninger, barn og unge i vårt nærmiljø.

Berre med å gi litt kan vi få så mye, mye mer tilbake. Foreldre, barn, besteforeldre, oldeforeldre, utflytta Sør-Aurdøler, venner i nabokommuner, Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, alle kan bidra etter evne.

 

Øvrige bedrifter/Organisasjoner:

Staut (åpningskonsert?) Verdien av dette er betydelig

Frivilligsentralen har gitt  10.000 til innsamlingen

Overskudd grendatreffet 2012: 30.000,- (arr Bagn IL/Reinli grendeutvalg)

Lotteri til inntekt for hall ga overskudd på 19.000 (arr Bagn IL)

Plantesalget i 2013  ga i overkant av 60.000 i overskudd

Private:

Sofie, Einar, Andrea og Maja Les mer her flerbrukshall-engasjerer-alle

Andrea, Einar, Sofie og Mia solgte saft og fikk inn kroner 257,50 til hall, de har senere hatt nytt lotteri der de fikk inn 402,- kroner.

Kristen Stavedahl har gitt maleri som skal auksjoneres bort. Minstepris er satt til 15000,-

Noen referanseprosjekter:

Skakkesenteret  i Etne kommune (Etne har ca 4000 innbyggere) Bygg for skole, idrett og kultur.

Etnedalshallen i Etnedal kommune (Etnedal har ca 1400 innbyggere) Idrettshall

www.vanvikanhallen.no